សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការផ្តល់សេវានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រកាស​​កែប្រែសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ប្រកាសៈ សេវា​រដ្ឋបាល​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​

ផែនការសកម្មភាពនិងថវិកា ២០១៧

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​អត្រានុកូលដ្ឋាន​

សៀវភៅ​ គម្រោង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​

សេចក្តី​ណែនាំ​នីតិវិធី​លទ្ធកម្ម​ ​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការ​កំណត់​ប្រាក់បេសកកម្ម ផអ៣​ទី២

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី​ការវាយតម្លៃ​ការ​កាត់បន្ថយ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

បាត់ដំបង ២១ មិថុនា ២០១៣៖ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិ

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(គ.ជ.អ.ប) និងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ

២០១៣ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាព

ងាយរងគ្រោះដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ( VRA) នៅសាលប្រជុំ

សាលាខេត្តបាត់ដំបង។  

 

 

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការចូលរួមពីប្រធានផែនការអនុវត្តរយៈពេលបី

ឆ្នាំដំបូង ២០១១-២០១៣ (ផអ៣) នៃកម្មវិធីជាតិ ខេត្តបាត់ដំបង ប្រធាន

ទីប្រឹក្សា ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព អភិបាល អភិបាល

រងស្រុកគោលដៅទាំងប្រាំរបស់គម្រោងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងការប្រែប្រួល

អាកាសធាតុ LGCC II  (ស្រុកសំពៅលូន ស្រុកបវេល ស្រុកថ្មគោល ស្រុក

មោងឬស្សី និងស្រុករុក្ខគីរី) និងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គការ UNDP

UNCDF និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានចំនួនសរុប៣៩នាក់ (ស្ត្រី៦នាក់)។

 

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្សុំាទៅ

នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ស្រុកគោលដៅគម្រោងLGCC II។

មានមតិបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លោកគង់ ចាន់ថន ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិនៃ

គម្រោងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន និងកាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានលើកឡើង

ពីដំណើរការអនុវត្តគម្រោង LGCCកន្លងមក។ លោកបានបញ្ជាក់ថា៖

«គម្រោងនេះពីមុនមកបានអនុវត្តសាកល្បងនៅខេត្តតាកែវ ដែលមាន

ស្រុកគោលដៅចំនួន២ និងក្រុង១ គឺស្រុកបូរីជលសារ ស្រុកបាទី និងក្រុង

ដូនកែវ។ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលល្អនៃការអនុវត្តជំហានទី១ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

មានការពេញចិត្តនិងមានជំនឿចិត្តដើម្បីគាំទ្រការ

អនុវត្តគម្រោងបន្សុំានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តទៀត។ នៅឆ្នាំ

២០១៣-២០១៤នេះ យើងទទួលបានថវិកាចំនួន១លានដុលា្លរសម្រាប់

គាំទ្រការអនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅចំនួន២ គឺខេត្តតាកែវ និងខេត្ត

បាត់ដំបង»។

គួបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់

ជាតិនិងក្រុមការងារគម្រោងថ្នាក់ស្រុកគោលដៅទាំងប្រាំនឹងចុះធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមស្រុកគោលដៅ និមួយៗ ដោយជ្រើសរើសឃុំចំនួនពី៣ទៅ៤ ដោយធ្វើការសិក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនៅក្នុងទីតាំងស្រុកគោលដៅ។ ព័ត៌មានដែលទទួលបាននឹងចងក្រងធ្វើជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្សុំា និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ស្រុក។ ផ្អែកលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ស្រុក និងឃុំដែលចំណុះឱ្យស្រុកទាំង៥នឹងមានលទ្ធភាពរៀបចំគម្រោងស្នើថវិកាគាំទ្រពីគម្រោងបន្សុំាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដែលបានស្នើឡើង៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ដំណើរការរៀបចំផែនទីសេវាសង្គម

ស្វែងរក

Training Package for the CPDP and CPIP

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)