សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការផ្តល់សេវានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រកាស​​កែប្រែសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ប្រកាសៈ សេវា​រដ្ឋបាល​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​

ផែនការសកម្មភាពនិងថវិកា ២០១៧

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​អត្រានុកូលដ្ឋាន​

សៀវភៅ​ គម្រោង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​

សេចក្តី​ណែនាំ​នីតិវិធី​លទ្ធកម្ម​ ​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការ​កំណត់​ប្រាក់បេសកកម្ម ផអ៣​ទី២

សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​​​​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ក្រុមប្រឹក្សា​ជា​ស្ត្រី​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង និង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

បាត់ដំបង ៣១ ឧសភា ២០១៣៖  លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

(គ.ជ.អ.ប) ដោយមានការគាំទ្រពីកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីលើកកម្ពស់ការបំពេញការងារគណនេយ្យភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

(EU- SPACE) កាលពីថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣  បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី

នៅខេត្តបាត់ដំបង។

សិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី ខេត្តបាត់ដំបង

និងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រុមការងារកម្មវិធី EU-SPACE, GIZ

និងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ដែលមានវត្តមានសរុប

៤៦នាក់។

 

សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងដើម្បី៖ (១).  រៀនសូត្រពីបទ

ពិសោធន៍ល្អៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (២). យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការរៀបចំសំណើជាក់លាក់សម្រាប់ដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សា 

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ (គ.ក.ស.ក) និង (៣).  ពង្រឹងទំនាក់ទំនង

រវាងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

 

របៀបវារៈសំខាន់ៗក្នុងសិក្ខាសាលារួមមាន៖ (១). ការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រី  (២). បទបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការរៀបចំ

សំណើដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សា ឬ គ.ក.ស.ក  (៣). ការងារជាក្រុមលើការរៀបចំសំណើ  (៤). ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលជួបប្រទះ  (៥).

បទបង្ហាញអំពីការរៀបចំសំណើ  (៦). ការពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់សំណើដែលបានរៀបចំ។ 

 

បន្ទាប់ពីបានចូលរួមសិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះ ក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីមកពីខេត្តបាត់ដំបង និងក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានយល់ដឹង

បន្ថែមទៀតនូវរបៀបសរសេរសំណើ ការចូលរួមធ្វើសេចក្ដីសម្រេច និងបានលើកឡើងនូវបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅពេលបំពេញ

ការងារនៅមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជាពិសេសបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗពីក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីដ៏ទៃទៀត និងធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សា

ជាស្រ្តីមានទំនាក់ទំនងល្អព្រមទាំងចេះស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

 

ចុងបញ្ចប់នៃសិក្ខាសាលាក្រុមប្រឹក្សាជាស្ត្រីនៃខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសំណូមពរ ស្នើសុំឲ្យមានសិក្ខាសាលា ឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពលើផ្នែកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ៕

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ដំណើរការរៀបចំផែនទីសេវាសង្គម

ស្វែងរក

Training Package for the CPDP and CPIP

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)