សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ការផ្តល់សេវានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រកាស​​កែប្រែសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ប្រកាសៈ សេវា​រដ្ឋបាល​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​

ផែនការសកម្មភាពនិងថវិកា ២០១៧

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​ស្ថិតិ​អត្រានុកូលដ្ឋាន​

សៀវភៅ​ គម្រោង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​

សេចក្តី​ណែនាំ​នីតិវិធី​លទ្ធកម្ម​ ​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការ​កំណត់​ប្រាក់បេសកកម្ម ផអ៣​ទី២

កិច្ចប្រជុំលើកទី៨របស់ គ.ជ.អ.ប បានអនុម័តឯកសារគោលនយោបាយ សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

ភ្នំពេញ ៣០ ឧសភា ២០១៣៖ គណៈកម្មាធិការ ជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម បែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨  ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តឯកសារគោលនយោបាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍតាម បែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។

កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ដោយមានសមាសភាពចូលរួមពីសមាជិក គ.ជ.អ.ប រួមមាន៖ ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទាំង៤របស់ គ.ជ.អ.ប ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្រសូង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ តំណាងអនុកម្មវិធីទាំង៦នៃផែនការអនុវត្តរយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង (ផអ៣)    ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត អភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សា អភិបាលក្រុង ស្រុកចំនួន៥។ វត្តមាននៃអ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន១១១រូប (ស្រ្តី ៤រូប)។

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨នេះថា ក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល យើងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើននាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ សម្រាប់បន្តជំរុញកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

សមិទ្ធផលទាំងនោះ រួមមាន ការរៀបចំ ការកែសម្រួល និងដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវលិខិតបទដ្ឋានចាំបាច់ជាច្រើន ដើម្បីផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងគោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តនូវផែនការអនុវត្ត៣ឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីជាតិដែល កំពុងស្ថិតនៅលើរបត់ផ្លូវជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបានរៀបចំ និងបានកែសម្រួលទាំងនោះ រួមមាន អនុក្រឹត្យស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រុង ស្រុក ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការបង្កើត និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៨នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការធ្វើប្រតិភូកម្មនូវសិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងអនុក្រឹត្យ ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរៀបចំក្នុងលក្ខណៈជាសេចក្តីព្រាងនៅឡើយ។

ឯកឧត្តម ស ខេង ក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលត្រូវ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ ដើម្បីធានា ដល់ការជំរុញ ឲ្យកិច្ចដំណើរការកំណែ ទម្រង់សម្រេចបាននូវគោលដៅរយៈពេលវែង ដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់រៀបចំអង្គការ និងកម្មវិធីជាតិ។

បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន៖ ការកែលំអប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលបំពេញការងារ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ការរៀបចំ លក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ការរៀបចំ លិខិតបទដ្ឋានចាំបាច់នានាដើម្បីជំរុញដល់ការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុក្រុង ស្រុក និងមូលនិធិក្រុង ស្រុក ការជំរុញកិច្ចដំណើរ ការ ផ្ទេរមុខងារ និងធនធានឲ្យទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការពង្រឹងការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការធ្វើប្រតិភូកម្មការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នឲ្យទៅ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ល។

ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.អ.ប បានអនុម័តឯកសារសំខាន់ៗដូចជា៖

  • សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលកំពុងបំពេញការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរធនធាន និងថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់
  • សេចក្តីព្រាងសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវមុខងារ សម្រាប់ការផ្ទេរឲ្យទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • ឯកសារទស្សនទានស្តីពីការអនុវត្តសាកល្បងនៃការផ្ទេរមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងវិស័យសុខាភិបាល។


ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ស ខេង បានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងមុខងារជលផល ដោយបានស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ ធ្វើការណែនាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រធានខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងប្រធានខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលធ្វើការជាមួយគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ពីព្រោះយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ខេត្តក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរ ។

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ដំណើរការរៀបចំផែនទីសេវាសង្គម

ស្វែងរក

Training Package for the CPDP and CPIP

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)