សារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី

អនុកម្មវិធីទី៦ (សម្ព័ន្ធ​ភាព​ជាតិ​ក្រុមប្រឹក្សា​​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន)

អនុកម្មវិធីទី៦មានតួនាទីអភិវឌ្ឍសមាគមក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ស្វ័យភាពមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និងចរិតលក្ខណៈតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃកំណែទម្រង់ទាំងមូល ទាមទារឱ្យក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ស្តាប់យោបល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមសហគមន៍នានា និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្នែកគោលនយោបាយ ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់អង្គប្រតិបត្តិ។ ការលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យនេះ គឺជាតួនាទីរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានភាពឯករាជ្យ។

បច្ចុប្បន្ននេះ សម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ មានតួនាទីពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែជាមួយឃុំ និងសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្ព័ន្ធភាពនេះកំពុងធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញ ដើម្បីកំណត់ថាតើ ត្រូវពង្រីកអាណត្តិរបស់ខ្លួនឱ្យក្លាយជាសមាគមសម្រាប់ពីរថ្នាក់ ឬជាសមាគមពីរដោយឡែកពីគ្នា។ ទោះបីជាជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយក៏ដោយ ក៏ត្រូវមានអង្គការមួយដែលជាតំណាងឱ្យក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ៕

 

គេហទំព័រ: www.nlcs.org.kh

 

លេខ​រៀង 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
អនុក្រឹត្យលេខ៣៤១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្រ្តីភូមិ 1433
អនុក្រឹត្យ​​ លេខ៤៦៤អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣ ស្តីពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំ​ខែ​ចំពោះ​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ និង​មន្ត្រី​ភូមិ 1245
អនុក្រឹត្យលេខ១៣៥អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់បំណាច់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះមេភូមិ និងអនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ 1272
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមេភូមិ អនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ លេខ១១០អនក្របក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ 1133
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់បំណាច់ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ លេខ៦១អនក្របក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២ 1297
អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​រវាងគណៈមេធាវី​ និង​សមាគមក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ 1291
សមាគម​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ ខេត្ត​ពង្រីក​សមាជិក​ដើម្បី​តម្លាភាព​ការងារ​ 1071

ប្រសាសន៍​​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង

ស្វែងរក

​សម្លេង​

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១០របស់ គ.ជ.អ.ប

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលាបញ្ចប់គម្រោង PILAC2 (21-01-2015) 

ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុង សិក្ខាសាលា ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ការផ្ទេរមុខងារ ទៅកាន់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ឯកឧត្តម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ របស់ គ.ជ.អ.ប

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធាន អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃ លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ គណនេយ្យ ភាពសង្គម (14-08-14)

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្រ្ទផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង មហាផ្ទៃ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ យុទ្ធសាស្រ្ត គណនេយ្យ ភាពសង្គម (13-08-14)

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុង វគ្គបណ្តុះ បណ្តាល គ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត វគ្គ២ ស្តីពី ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធី វិនិយោគ បីឆ្នាំ រំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៤

មតិសំណេះសំណាលឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងសិក្ខាសាលា សេចក្តីព្រាង អនុក្រឹត្យ ការរៀបចំដីកា ការអនុវត្ត មុខងារជា ជម្រើស នៅថ្នាក់ ក្រោមជាតិ និងឯកសារ ផអ៣ ទី២

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម លេង វី ថ្លែងក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូឧទ្ទេស រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៤

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ការចួលរូមរបស់យុវជន

កម្មវិធីវិទ្យុៈ ចូលរួមដើម្បីការឆ្លើយតប៖ ម៉ោងជួបប្រជាពលរដ្ឋ

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ២)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី២វគ្គ១)

វេទិកាតុមូលស្តីពី ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំខេត្តកំពត(ថ្ងៃទី១)

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម ស ខេង ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា ក្នុងកម្មវិធីបិទសិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីការ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកា២០១៤

វេទិកាពិភាក្សា ជីវិតយើង សង្គមយើង

វេទិកាពិភាក្សា នៅក្រុងបាត់ដំបង និងពោធិសាត់

ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជា

ការប្តឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់មូល ដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ដំណើរការសម្រេចចិត្តរបស់ ក្រុមប្រឹក្សា  

 

ការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង 

ការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលព័ត៌មាន ពីក្រុមប្រឹក្សា

ប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម

លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតប

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ស្រុក ក្រុង

ការចូលរួមនិងទទួលយោបល់របស់យុវវ័យ
និងកុមារក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សា

ការចាត់អាទិភាពបញ្ហាក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុក ក្រុង     

ដើម្បីសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីកំណើត

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជី
អាពាហ៍ពិពាហ៍

សារប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីមរណភាព

បណ្ណាល័យ គ.ជ.អ.ប (NCDD Library)