Message from the Prime Minister

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Calendar
Files:
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការទទួលស្គាល់ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុង ស្រុក

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-13 04:50:27
0 B
298
សេចក្តីសម្រេចលេខ០២៤សសរ/គជអប ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ស្តីពីការកែសម្រួលសមាជិកក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-13 03:44:41
0 B
270
នីតិវិធីស្តីពីការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ក្រុមការងារគណនេយ្យភាពរាជធានី ខេត្ត

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-02-13 03:36:01
0 B
273
Calendar 2014

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-01-14 10:00:49
5.49 MB
433
Calendar 2013

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2013-02-15 09:34:50
7.89 MB
521